גוונים למילוי

auruborn

אדום

AUBORN

darkbrown

חום ככה

DARK BROWN

blong

בלונד רגיל

MEDIUM BLOND

lightbrown

חום בהיר

LIGHT BROWN

black

שחור

BLACK

midiumblong

בלונד כהה

DARK BLOND

lightbrown

חום רגיל

MEDIUN BROWN

gray

אפור

GRAY

blond1

בלונד בהיר

LIGHT BLOND